Областен съвет за развитие

Председател:

Областен управител на област Добрич

Секретар:

 гл. експерт регионално развитие и европейски програми в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Членове:

1.  кмет на Община Балчик

2. представител на Общински съвет Балчик,

3. кмет на Община Генерал Тошево

4.  представител на Общински съвет Генерал Тошево

5.  кмет на Община град Добрич

6. представител на Общински съвет град Добрич

7.  кмет на Община Добричка

8.  представител на Общински съвет Добричка

9.  кмет на Община Каварна

10. представител на Общински съвет Каварна

11.  кмет на Община Крушари

12. представител на Общински съвет Крушари

13. кмет на Община Тервел

14. представител на Общински съвет Тервел

15. кмет на Община Шабла

16. представител на Общински съвет Шабла

17.  делегиран представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - „Гласът на българския бизнес",

18. делегиран представител на Българска стопанска камара

19. делегиран представител на „Асоциация на индустриалния капитал в България"

20.  делегиран представител на РКС-Добрич- КНСБ

21. делегиран представител на СРС „Подкрепа" КТ „Подкрепа"

22.  делегиран представител на ТПП- Добрич- БТПП


 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета