Областна комисия за развитие на младежта и спорта

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Заместник Областен управител;

            СЕКРЕТАР: представител на Областна адиминистрация Добрич

            ЧЛЕНОВЕ:

1.      Главен експерт в Дирекция „АКРРДС";

2.      Представител на Регионален инспекторат по образованието гр. Добрич;

3.      Представител на Дирекция „Регионална служба по заетостта" гр. Варна;

4.      Представител на Общински младежки център гр. Добрич;

5.      Директор на Спортно училище гр. Добрич;

6.      Представител на община Балчик;

7.      Представител на община Генерал Тошево;

8.      Представител на община град Добрич;

9.      Представител на община Добричка;

10.  Представител на община Каварна;

11.  Представител на община Крушари;

12.  Представител на община Тервел;

13.  Представител на община Шабла.

    

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета