Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

            ПРЕДСЕДАТЕЛ -  Заместник областен управител;     

            СЕКРЕТАР -Главен секретар на Областна администрация гр.           Добрич;         

            ЧЛЕНОВЕ:

1.      Главен юрисконсулт в Дирекция „АПОФУС" при Областна администрация          гр. Добрич;

2.      Старши юрисконсулт в Дирекция „АПОФУС" при Областна администрация         гр. Добрич;

3.      Младши експерт „Координация и административен контрол" към Дирекция „АКРРДС" при Областна администрация гр. Добрич;

4.      Председател на Адвокатска колегия Добрич;

5.      Директор на Областна дирекция на МВР Добрич;

6.      Директор на ТД на НАП Варна - офис Добрич;

7.      Началник на Митническо бюро Добрич към ТМУ Варна;

8.      Началник на Регионален инспекторат по образование Добрич;

9.      Директор на РЗОК Добрич;

10.  Директор на РЗИ Добрич;

11.  Главен секретар на Търговско - промишлена палата Добрич;

12.  Председател на Индустриална стопанска асоциация;

13.  Председател на СРС КТ „Подкрепа" Добрич;

14.  Председател на регионален съвет на КНСБ;

15.  Председател на Браншова асоциация на хотелиерите и ресторантьорите в регион североизточна България - Добрич;

16.  Журналист от Радио „Добруджа".

     


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета