Областна комисия „Военни паметници

Областна комисия „Военни паметници", в състав както следва:

            1. Председател:  Областен управител;
            2. Заместник председател: Заместник областен управител;
            3. Секретар - Главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка" в Областна администрация Добрич;
            4. Представител на Министерството на отбраната 

            5. Членове:
Главен експерт в дирекция АКРРДС на Областна администрация на област Добрич;
Директор на Регионален исторически музей Добрич;
уредник в Регионален исторически музей - Добрич;
Началник сектор „Управление при кризи и Отбранително-мобилизационна подготовка" в община гр. Добрич;
Главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка" в община Добричка, гр. Добрич;
Началник отдел „Култура, вероизповедания и международно сътрудничество" в община Генерал Тошево;
Главен архитект на община Генерал Тошево;
Старши експерт в офис към общини Балчик, Каварна и Шабла към Областния военен отдел Добрич;
Служител по сигурността на информацията в община Каварна;
Старши експерт „Културно-историческо наследство" в община Шабла;
Директор на дирекция „Образование, култура, младежки дейности и ритуали" в община Тервел;
Историк, представител на община Тервел;
учител по история в СОУ „Йордан Йовков", гр. Тервел;
Заместник кмет „Регионално развитие и хуманитарни дейности" на община Крушари;
Началник на Областен военен отдел Добрич;
Председател на Областния съвет на съюза на ветераните от войните гр. Добрич.

6. Технически секретар на комисията  Специалист в дирекция АКРРДС на Областна администрация Добрич.

 Дейността за работата на комисията „Военни паметници" да се ръководи от Закона за военните паметници и определените, приети и утвърдени Правила за работата на комисията.

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета