Областен експертен съвет по устройство на територията

 Чл. 4. (1) Областният управител провежда държавната политика за устройство на територията в съответната област.

(2) В зависимост от устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско значение областният управител може да назначава областен експертен съвет по устройство на територията и да организира неговата дейност за изпълнение на функциите, предоставени му с този закон. 
 
 

Съгласно

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

 
Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета