Областен съвет за сигурност

Областен съвет за сигурност (ОСС), в състав, както следва:

Председател: Областен управит;
Заместник председател: Заместник областен управител;
Секретар: - Главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка" (ОМП) в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" (АПОФУС) в областна администрация;

Членове:
Главен секретар на Областна администрация;
Директор на дирекция АПОФУС;
Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" (АКРРДС);
Директор на Областна дирекция „Полиция" - Добрич;
Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност" Добрич;
Началник на Военно окръжие Добрич;
Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" Добрич;
Директор на „Център за спешна медицинска помощ" Добрич;

Областния съвет за сигурност да подпомага Областния управител при упражняване на правомощията му по чл. 43, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Секретаря на ОСС да актуализира списъка за оповестяване на състава на ОСС, който да бъде заложен при оперативния дежурен по Областен съвет за сигурност.

Срокове за оповестяване и явяване на ОСС:

-          срок за оповестяване - до 30 минути след разпореждане на областния управител;
-          срок и място за явяване - ще се съобщава при оповестяването.

ІV. Състава на ОСС, при промяна на телефоните за връзка да уведомяват своевременно за това секретаря на ОСС на тел. 058/655421, GSM: 0888478607, GSM: 0884230313

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета