Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 Заместник областен управител.

Членове:

 Младши експерт в Дирекция „АКРРДС"

 Млади експерт в Дирекция „АКРРДС"

Резервни членове:

 Старши експерт в Дирекция „АКРРДС"

 Главен експерт в Дирекция „АКРРДС".

 I

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета