Областен съвет по енергийна ефективност

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Заместник - областен управител на област Добрич;             

       СЕКРЕТАР:  гл. експерт „ТСУ и транспорт" в дирекция „АКРРДС" на Областна администрация Добрич;

                                                             

     И ЧЛЕНОВЕ:

1. Регионален представител за Североизточен район в Агенция за устойчиво енергийно развитие;
2. Представител на "Eлектроразпределение Север" АД - Добрич;
3. Изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД;
4. Началник на РО „Национален строителен контрол" - Добрич;
5. Представител на РИОСВ - Варна;
6. Представител на „Черноморска газова компания" ЕООД;
7. Изпълнителен директор на "Пътно строителство" АД, град Добрич;
8. Представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за област Добрич;
9. Кмет на община град Добрич;
10. Кмет на община Добричка;
11. Кмет на община Тервел;
12. Кмет на община Шабла;
13. Кмет на община Крушари;
14. Кмет на община Генерал Тошево;
15. Кмет на община Каварна;
16. Кмет на община Балчик.

        

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета