В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Структура и информация

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
Заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
Специализирана администрация
Дирекция " Административно - Правно обслужване, финанси и Управление на собствеността"
Дирекция " Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"


   Актуално

съобщение

анкета