ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО, ЧЕ ОТ 30.10.2014Г. НОВОИЗГРАДЕНИЯ ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД 110kV "БЕЛГУН - СЕНОКОС" /ЕП "ДОБРИЧ" - ЕП "МАЯК"/ ПРЕМИНАВАЩ ПРЕЗ ВАШЕТО ЗЕМЛИЩЕ, ЩЕ БЪДЕ ПОСТАВЕН ПОД НАПРЕЖЕНИЕ.


Актуално

съобщение

анкета