Регионален съвет за развитие

Регионалният съвет за развитие обсъжда становища, препоръки, доклади, справки и оценки и приема решения.

Решенията се разпространяват до гражданите чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на регионалния съвет за развитие.

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета