Връзки

Президент
Народно събрание
Министерски съвет
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на икономиката
Министерство на енергетиката
Министерство на отбраната
Министерство на вътрешните работи
Министерство на външните работи
Министерство на финансите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на правосъдието
Министерство на земеделие и храни
Министерство на образованието и науката
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения 
Министерство на здравеопазването
Министерство на културата
Министерство на околната среда и водите
Министерство на младежта и спорта
Министерство на туризма

Държавни агенции и комисии
Държавна агенция за българите в чужбина
Българска агенция за инвестиции
Държавната комисия по хазарта
Агенция "Митници"
Агенция за държавна финансова инспекция
Национална агенция за приходите
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"
Държавна агенция за закрила на детето
Главна агенция "Гражданска защита" към МВP
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Държавна комисия за енергийно регулиране
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
Национална агенция за професионално образование и обучение
Агенция "Дипломатически имоти в страната" ЕООД
Агенция за ядрено регулиране
Дирекция за национален строителен контрол
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести
Национален съвет по етнически и демографски въпроси
Агенция "Пътна инфраструктура"
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация  
Сметна палата
Комисия за защита на личните данни
 
Регистри
Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт
Регистър на обществените поръчки
Национален Концесионен Регистър
Портал за Консултативни съвети
Областни администрации
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София-град
София-област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Общини  в област Добрич
Община Добрич
Община Добричка
Община Балчик
Община Каварна
Община Шабла
Община Генерал Тошево
Община Тервел
Община Крушари
Институции в област Добрич

         Контакти на териториални структури

Международни организации
             
            
Европейска комисия    (http://www.europa.eu.int/)
          Делегация на Европейската комисия в България    (http://www.evropa.bg/)
          Програма на ООН за развитие    (http://www.undp.bg/)
          Събрание на европейските региони - ARE / VRE / CER    (http://www.are-regions-europe.org/)


Неправителствени организации
Български Хелзинкски комитет   (http://www.bghelsinki.org/)
Женски алианс за развитие   (http://www.womenbg.org/)
Работа   (http://www.jobtiger.bg/)
Фондация за Реформа в местното самоуправление   (http://www.flgr.bg/)
Български червен кръст   (http://www.redcross.bg/)
Бизнес
Икономически портал   (http://www.econ.bg/)
Институт за икономическа политика   (http://www.epi-bg.org/)
Британско-Българска търговска камара   (http://www.bbcc.bg/)
Българска търговско-промишлена палата   (http://www.bcci.bg/)
Българска стопанска камара   (http://www.bia-bg.com/)
Българска асоциация на агенции за развитие и бизнес центрове(БАРДА)   (http://www.barda.bg/)

Актуално

съобщение

анкета