Областна комисия за контрол по изпълнението на договорите за наем на отдадените под наем от Областния управител на област Добрич морски плажове на територията на област Добрич


ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Заместник - областен управител на област Добрич

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  директор на дирекция „АКРРДС" в Областна администрация - Добрич   

и  ЧЛЕНОВЕ:

1.       главен експерт „ТСУ и транспорт" в дирекция „АКРРДС" на Областна администрация - Добрич   

2.       гл. експерт „Стопанисване" в дирекция „АКРРДС" на Областна администрация - Добрич;

3.      старши юрисконсулт в дирекция „АПОФУС" на Областна администрация - Добрич;

4.      старши счетоводител в дирекция „АПОФУС" на Областна администрация - Добрич;

5.      Представител на РЗИ - Добрич;

6.      Представител на РО „НСК" - Добрич;

7.      Представител на Областен съвет на БЧК - Добрич;

8.     Представител на община Балчик;

9.     Представител на община Каварна;

10.   Представител на община Шабла.

   


 

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета