Тервел

files/upload/gerb_logos/terwel.png

 

Община Тервел заема площ от 579,7 кв. км, разположена в Североизточна България, западната част на област Добрич.
На север и северозапад общината граничи с общините Дулово, Алфатар и Кайнарджа от област Силистра, на изток с Крушари и Добричка община от област Добрич, на юг с Вълчи дол от област Варна, и на югозапад с Никола Козлево и Каолиново от област Шумен.
В общината има добре развита пътна мрежа. Административният център - гр. Тервел, отстои на 42 км от областния център - гр. Добрич, на 91 км от морското ни пристанище Варна и на 58 км от дунавското пристанище Силистра. На територията на общината няма изграден ж.п. транспорт. Най-близката ж.п. гара - гр.Дулово, отстои на 32 км от град Тервел.
Територията на общината се отличава с плодородна земя, с възможности за максимална механизация на производствените процеси в селското стопанство.

 

Община Тервел

 Председател на Общински съвет Кмет
  Мария Енчева Гочева
 Симеон Георгиев Симеонов
files/upload/symbol/tel.pngтел. 05751 / 21 87 files/upload/symbol/tel.pngтел. 05751 / 20 70
files/upload/symbol/fax.pngфакс 05751 / 23 91 files/upload/symbol/fax.pngфакс 05751 / 23 91
files/upload/symbol/mail.pngeMail tervel2000@yahoo.com  files/upload/symbol/mail.pngeMail tervel2000@yahoo.com
   files/upload/symbol/www.pngУебсайт http://www.tervel.bg/


        Информация за кметове и кметски наместници на населени места в община Тервел

 


Актуално

съобщение

анкета