Каварна

files/upload/gerb_logos/kavarna.png

 

Община Каварна заема площ от 481,4 кв.км, разположена е в най-източната част на Дунавската равнина и заема южната част от Добруджанското плато. На запад тя граничи с община Балчик, на северозапад - с Генерал Тошево, на север - с Шабла и на юг - с Черно море.
Общинският център отстои на 540 км от София и на 60 км от Варна.
Общината разполага с много добър природен потенциал и много висок биоклиматичен потенциал. Най-важните елементи на нейното богатство са морето, неговото крайбрежие и високопродуктивните обработваеми земи.
Бреговата ивица е разчленена и особено привлекателна.

Община Каварна

 Председател на Общински съвет Кмет
   Йордан Стоянов Стоянов
 Елена Матеева Балтаджиева
   files/upload/symbol/adress.pngадрес: ул. "Добротица" 26
files/upload/symbol/tel.pngтел. 0570 / 842 46 files/upload/symbol/tel.pngтел. 0570 / 81818
files/upload/symbol/fax.pngфакс 0570 / 851 22 files/upload/symbol/fax.pngфакс 0570 / 851 22
files/upload/symbol/mail.pngeMail obskavarna@kavarna.bg  files/upload/symbol/mail.png

eMail: obshtina@kavarna.bg

   files/upload/symbol/www.pngУебсайт http://www.kavarna.bg
    

 

       Информация за кметове и кметски наместници на населени места в община Каварна
 


Актуално

съобщение

анкета