Историческа справка

     В гр.Добрич функционира Архитектурно-етнографски музей на открито "Старият Добрич". Музеят представя архитектурата, бита и стопанското минало на град Добрич от края на ХІХ и началото на ХХ век. Той има за цел съхраняване и развитие на традиционните добруджански занаяти, бит и култура. Гостите на комплекса имат възможност да се запознаят с производствения процес на традиционни български занаяти- коване, грънчарство, кожарство, шапкарство, бъчварство, книговезане, хлебарство и пекарство, иконопис, дърворезбарство, терзийство, плетачество, дървостругарство, златарство и др. На територията му действат геврекчийница, бозаджийница, кафене.


Актуално

съобщение

анкета