Териториални структури на Сметна палата

 

Сектор Добрич към териториално поделение Варна

Град Добрич, пл. „Свобода" № 5, ет. 5 

Тел: 058 604606
Ел. поща: spdobrich[at]bulnao.government.bg
Интернет страница:
http://www.bulnao.government.bg/  


Актуално

съобщение

анкета