Избори за президент и вицепрезидент и избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

 

РЕШЕНИЕ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадено от Народното събрание
Обн. ДВ. бр.73 от 3 септември 2021г.


Народното събрание на основание чл. 84, т. 4, чл. 86, ал. 1, чл. 93, ал. 5 и чл. 94 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 4 от Изборния кодекс
 
РЕШИ:

Насрочва избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. (неделя).

-------------------------
Решението е прието от 46-ото Народно събрание на 2 септември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Подпечатано с държавния печат.

 

 

УКАЗ № 245 ОТ 14.09.2021 Г. ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 16 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. И НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.


Обн. ДВ. бр.77 от 16 септември 2021г.

 На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България

 

ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Разпускам Четиридесет и шестото Народно събрание на 16 септември 2021 г.
2. Насрочвам избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.
 
Издаден в София на 14 септември 2021 г.
Подпечатан с държавния печат.

 

 

Решения на ЦИК    - портал на БТА

Решения на ЦИК    - портал на ЦИК

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

 

Районна избирателна комисия Добрич

Адрес

град Добрич ул. "Независимост" №5 (сградата на Областна администрация)

Контакти

Телефон: Телефон: 058 655432, 0884 000669

0882 320005 зам.-председател

0882 320006 зам.-председател

0882 320009 секретар

Председател: 0882 320004

email: rik08@cik.bg

website: rik08.cik.bg

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета