100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

 

  20.07.2016 

Областният управител Детелина Николова проведе работна среща с командира на ВМС контраадмирал Митко Петев

 

files/upload/100godini_PSV/IMG_2351.JPG

 

Областният управител Детелина Николова в качеството си на член на Националния комитет за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея, покани днес на работна среща от 11.00 часа командира на българските Военно-морски сили контраадмирал Митко Петев. На срещата, на която присъстваха представители на Община град Добрич, председателят на добричкия клуб „46-и Добрички пехотен полк" на Национално дружество „Традиция" д-р Добрин Добрев представители на военно-морските сили бе обсъдено предстоящото честване на годишнината от Добричката епопея. Зам.-кметът по хуманитарни дейности д-р Емилия Баева запозна контраадмирал Петев с програмата за честването на годишнината. Д-р Добрев заяви, че към момента има потвърждение за участие във възстановката в края на август, която ще се проведе на бившия военен полигон на ул. „Армейска" от реанактори от Украйна, Русия и Латвия, като се очаква във възстановката на боевете да се включат и сърби, и румънци. В хода на срещата бе дискутирана подготовката на терена, а след това командирът на военно-морските сили и екипът му огледаха терена на място. Контраадмирал Петев пое ангажимент ВМС да осигури логистична подкрепа за реконструкторите и заяви, че представителни роти на военно-морските сили и Духовия оркестър ще участват във военния ритуал и тържествената заря-проверка по повод 100-годишнината от Първата световна война и Добричката епопея в края на август и началото на септември в Добрич.

 *******************************************************************

 7 юли 2016 г.

            Заседание на Областна комисия „Военни паметници"

         На 7 юли 2016 г., под председателството на Областния управител Детелина Николова, заседава Областната комисия „Военни паметници".

 files/upload/100godini_PSV/IMG_2280.JPG

Предмет на заседанието, бе разглеждане на проектната документация, внесена от община Генерал Тошево на шест нови военни паметника, предвидени за изграждане през 2016 г., в изпълнение на Областния план за честване на 100 години от боевете за Добруджа в Първата световна война, както следва:

1. Паметен знак на място на бойни действия край с. Градини;

2. Паметна плоча на загиналите във войните в с. Преселенци;

3. Паметна плоча на загиналите във войните в с. Изворово;

4. Паметна плоча на загиналите във войните в с. Красен;

5. Кенотаф на ефр. Димитър Тодоров Стоянов в с. Средина;

6. Паметна плоча на загиналите в с. Калина.

 

         След изслушване на мненията на членовете на комисията, единодушно бе решено в съответствие с изискванията на Закона за военните паметници, да бъде изготвено съгласувателно становище от името на Областната комисия „Военни паметници" и документите да бъдат изпратени на Министъра на отбраната за становище и от негова страна.   

 files/upload/100godini_PSV/IMG_2281.JPG

*******************************************************************

6 юли 2016 г.

              Международна научна конференция посветена на 100 годишнината от Първата световна война и участието на България в нея, ще се проведе от 4 до 7 октомври 2016 г.

         В изпълнение на Националния план за отбелязване на 100 години от участието на България в Първата световна война, Военна академия „Георги С. Раковски" е основен организатор на Международна научна конференция на тема „Първата световна война и България през 1916 г." Сред съорганизаторите са общини, регионални исторически музеи, областни администрации, институти, агенции, съюзи и др.

         Съобразявайки се със значимостта на събитието и големия изследователски и обществен интерес към тази война, Организационният комитет за подготовката на Международния форум, е приел план за подготовката на конференцията, сроковете за получаване на докладите, както и решение - част от пленарните заседания да бъдат изнесени извън столицата. Одобрени са три направления за провеждането й - откриване във Военна академия в гр. София и последващи заседания в гр. Добрич, гр. Тутракан и гр. Благоевград.

         Международната научна конференция ще се проведе под патронажа на министъра на отбраната на Република България. Откриването и първият ден - 4 октомври, ще бъдат организирани във Военна академия „Георги С. Раковски".

         На 5 октомври научният форум ще продължи своята работа в три лъча в градовете Добрич, Тутракан и Благоевград. Чрез изнасяне на пленарните заседания извън залите на Военна академия, се дава възможност да се засили интересът на българското общество към отбелязване на събитието.

         Последното заседание на Организационния комитет по подготовката на конференцията ще се проведе на връх Каймакчалан на 10 и 11 септември 2016 г., където ще бъде почетена паметта на стотиците български войни загинали в битките.       

         Основните цели на Конференцията предвиждат дебати върху интерпретацията на факти и събития от Първата световна война, както и да се даде тласък на нови изследвания и разработки по проблемите на войната. Тематичните направления за дискусии са:

  • Военните действия през първата половина на 1916 г.;
  • „Горещото лято" на Балканите през 1916г.;
  • Войната на Македонския фронт през есента на 1916 г.;
  • Военните действия на Добруджанския фронт;
  • Войната и обществото;
  • Войната на Балканите през 1916 г. във военната историография;
  • Война, медии, пропаганда и култура.

 

         В учредяването и съвещанието на Организационния комитет за провеждане на Международна научна конференция на тема: „Първата световна война и България през 1916 г." взе участие и Областният управител на Добрич Детелина Николова.

  

 files/upload/100godini_PSV/photo.jpg

********************************************************************

22 юни 2016г.

             Решение на Министерски съвет от 22 юни 2016 г.         

             Освобождението на Южна и Северна Добруджа е акцент в отбелязването на     100-годишнината от Първата световна война

            Правителството прие Националния план за 2016 г. за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея. Акцент се поставя на събитията, свързани с освобождението на Южна и Северна Добруджа - Тутраканската и Добричка епопеи, както и на битката при Каймакчалан.

            Основните дейности в плана са свързани с изграждането, ремонта и възстановяването на военни паметници и провеждането на ритуали за почитане паметта на загиналите през Първата световна война на територията на други държави, мероприятия на военно-патриотичните съюзи и граждански организации, военно-исторически конференции, кръгли маси, издаване на сборници, изложби и др.

            Отпуснати бяха и необходимите финансови средства за изпълнението на плана. Като допълнителни разходи по бюджетите на министерства и трансфери към висши училища и общини са одобрени 380 000 лв., предвидени за целта в централния бюджет за 2016 г.

 

 Пресслужба на Министерски съвет

*********************************************************************

 20 април 2016 г.

            Областният управител Детелина Николова издейства увеличение на финансирането за 100-годишнината от Първата световна война

         Днес, 20 април 2016 г., в Централния военен клуб - София, министърът на отбраната Николай Ненчев свика заседание на Националния комитет за отбелязване на юбилейната годишнина. В рамките на заседанието е бил разгледан и одобрен проект на Национален план за честванията през 2016 г., с финансов разчет.
         В работата на форума участва заместник областният управител на Добрич Сали Феим, упълномощен за това от Областния управител Детелина Николова.
         Припомняме, че по време на проведени работни срещи в Областна администрация, през месец март, т.г., включително с представител на Министерството на отбраната, както и в поредица срещи и разговори в столицата, Областният управител Детелина Николова представи убедителни аргументи в подкрепа на искането да бъде преразгледано разпределението на средствата, според което за област Добрич бяха предвидени 9 600 лева.
         С оглед значимостта на годишнината за нашата област, Областният управител успя да издейства значителното по-голямо финансиране за мероприятията в Областния план за отбелязване на 100-годишнината от боевете в Добруджа на III Българска армия през Първата световна война.
         В одобрения днес, 20 април, Национален план за честванията, определените средства за нашата област са 35 000 лева.

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета