Достъп до обществена информация

       Заявленията за достъп до обществена информация,  респ. предоставянето на информация за повторно използване могат да се подадат чрез „Бюро за комплексно обслужване" и на официалната елктронна поща на администрацията и факс:

     Работното време на „Бюро за комплексно обслужване" е от 9:00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване. В случаите, когато в 17:30 ч. има чакащи потребители на административни услуги във фоайето пред „Бюро за комплексно обслужване", работата на бюрото продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от два астрономически часа след обявеното работно време.

      Електронна поща: governor@dobrich.government.bg

      Факс: +359 (0)58 601 249

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета