Териториални структури на Прокуратура на Република България

 

Окръжна прокуратура - град Добрич

Град Добрич, ул. „д-р Константин Стоилов " № 7, ет. 6

Тел.: 058 600 565
Факс: 058 600 496
Ел. поща: op_dobrich@prb.bg
Интернет страница:
http://www.prb.bg/opdobrich/bg/   

Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура - град Добрич 

Град Добрич, ул. „Максим Горки" № 12, ет. 5 

Тел.: 058 602 085, 058 602 991
Факс: 058 604 293
Ел. поща: oslo@dob.prb.bg 
Интернет страница:

Районна прокуратура - град Добрич

Град Добрич, ул. „д-р Константин Стоилов" № 7, ет. 7 

Тел.: 058 600 348
Факс: 058 600 348
Ел. поща: rp_dobrich@prb.bg
Интернет страница:
http://www.prb.bg/bg/opdobrich/kontakti/ukazatel-na-prokuraturite/

Районна прокуратура - град Балчик

Град Балчик, ул. „Стара планина" № 2

 

Тел.: 0579 72 334
Факс: 0579 72 405
Ел. поща: rp_balchik@prb.bg
Интернет страница:
http://www.prb.bg/bg/opdobrich/kontakti/ukazatel-na-prokuraturite/ 

Районна прокуратура - град Каварна

Град Каварна,  ул. „България" № 59

 

Тел.: 0570 8 61 36
Факс: 0570 8 50 11
Ел. поща: rp_kavarna@prb.bg
Интернет страница:
http://www.prb.bg/bg/opdobrich/kontakti/ukazatel-na-prokuraturite/

Районна прокуратура - град Генерал Тошево

Град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов" № 8

Тел.: 05731 23 77
Факс: 05731 39 05
Ел. поща: rp_gtoshevo@prb.bg
Интернет страница:
http://www.prb.bg/bg/opdobrich/kontakti/ukazatel-na-prokuraturite/ 

Районна прокуратура - град Тервел

Град Тервел,  ул. „Кирил и Методий" № 2

Тел.: 05751 40 42
Факс: 05751 24 87
Ел. поща: rp_tervel@prb.bg
Интернет страница:
http://www.prb.bg/bg/opdobrich/kontakti/ukazatel-na-prokuraturite/
   


Актуално

съобщение

анкета