Териториални структури на Национален осигурителен институт

 

Районно управление „Социално осигуряване" - град Добрич (РО „СО")

Град Добрич, 9300, ул. „Даме Груев" № 4 

Тел.: 058 65 10 40; 0894 194 240
Ел. поща: Dobrich@nssi.bg
Интернет страница:
http://www.noi.bg/aboutbg/contacts/227-dob/71-dob    

Филиал - град Балчик

Град Балчик, 9600, ул.  „Христо Смирненски" № 1

Тел.: 0893 559 061 - Парични обезщетения за временна неработоспособност;
Тел.:  0893 559 061 - Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
Интернет страница:
http://www.noi.bg/aboutbg/contacts/227-dob/ 

Филиал - град Каварна

Град Каварна, 9650, ул. „Добротица" № 34

Тел.: 0893 559 062 - Парични обезщетения за временна неработоспособност
Тел.: 0893 559 062 - Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
Интернет страница:
http://www.noi.bg/aboutbg/contacts/227-dob/ 

Филиал - град Генерал Тошево

Град Генерал Тошево, 9500, ул. „В. Априлов" № 8

Тел.: 0893 559 063 - Парични обезщетения за временна неработоспособност
Тел.: 0893 559 063 - Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
Интернет страница:
http://www.noi.bg/aboutbg/contacts/227-dob/

Филиал - град Тервел

Град Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 8, стая 105

Тел.: 0893 559 064 - Парични обезщетения за временна неработоспособност
Тел.: 0893 559 064 - Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
Интернет страница:
http://www.noi.bg/aboutbg/contacts/227-dob/


Актуално

съобщение

анкета