Териториални структури на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Регионална дирекция
 "Автомобилна администрация" (ДАИ)

гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 8

Тел.: 058 60 21 52
058 60 37 47
088 68 86 270
058  60 21 52

Ел. поща: kddai_dobrich@mail.bg
Интернет страница:
http://www.rta.government.bg/


Актуално

съобщение

анкета