Териториални структури на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

   

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Град Добрич, бул. „Добруджа" № 28, ет.3

Тел/Факс: 058/601278 
Ел. поща: dobrich@cadastre.bg
Интернет страница: http://www.cadastre.bg/contacts/sgkk-dobrich

Изнесено работно място към СГКК - град Балчик

Град Балчик, пл. „21-ви септември" № 6

Тел/Факс: 0579 72317
Интернет страница: http://www.cadastre.bg/contacts/

Изнесено работно място към СГКК - град Шабла

Град Шабла, ул. „Равно поле" № 35

Тел: 0574 34530 вътр.113
Интернет страница: http://www.cadastre.bg/contacts/

Изнесено работно място към СГКК - град Каварна

Град Каварна, ул. „Добротица" № 32

Тел: 0570 82110
Интернет страница: http://www.cadastre.bg/contacts/

Изнесено работно място към СГКК - град Тервел

Град Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 8,  ет.1, стая № 111

Тел.: 05751 2561
Факс: 05751 2391
Интернет страница: http://www.cadastre.bg/contacts/

Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО)

Сградата на община Добрич
Етаж 11, Корпус 3, стаи 1101, 1102 и 1103

Тел.: 058 60 46 07; 058 60 34 79
Ел. поща: do@grao.bg
интернет страница: http://www.grao.bg/esgraon.html

Регионален отдел „Национален строителен контрол" (РО „НСК")

Град Добрич, бул. „Добруджа" № 28, ет. 1

Тел. / факс: 058 601 042; 058 600 998

Ел. поща: P_Kervanov@abv.bg
Интернет страница: http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/

Областно пътно управление - град Добрич

Град Добрич, ул. „Отец Паисий" № 15

Тел.: 058/ 601 185
Факс: 058 601 254
Дежурни телефони: 058 655 177, 088 740 06 87
Ел. поща: opu_dob@abv.bg
интернет страница:
http://www.opu-dobrich.bg/


Актуално

съобщение

анкета