Териториални структури на Министерство на правосъдието

 

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Окръжен Съд - град Добрич

Град Добрич 9300, ул. „Д-р Константин Стоилов" № 7

Тел.: 058 652030
Факс: 058 601480
Ел. поща: os_dobrich@abv.bg
интернет страница:
dobrich.court-bg.org/index.php?im=85

Районен съд - град Балчик

Град Балчик, 9600, ул. „Ген. Попов" № 3

Факс: 0579 72824; 057975044
Ел. поща: balchik_rs@abv.bg
Интернет страница:
rsbalchik.info/ 

Районен съд - град Генерал Тошево

Град Генерал Тошево, 9500, ул. „Опълченска" № 1

Тел.: 05731 2078
Факс: 05731 2310
Ел. поща: gtrs@mail.bg
Интернет страница:
http://rsgt.hit.bg

Районен съд - град Каварна

Град Каварна, 9650,
ул. „Дончо Стойков" № 8

Тел.: 0570 81018
Факс: 0570 81021
Ел. поща: rs_kavarna@abv.bg
Интернет страница:
rs-kavarna.com 

Районен съд - град Тервел

Град Тервел, 9450, ул. „Христо Ботев" № 3

Тел.: 05751 4044
Факс: 05751 4043
Ел. поща: rstervel@mail.bg
Интернет страница:
rs-tervel.org

Районен съд - град Добрич

Град Добрич, 9300, ул. „Д-р Константин Стоилов" № 7

Тел.: 058 652048
Факс: 058 601 030
Ел. поща: rs_dobrich@abv.bg
Интернет страница:
dobrichrs.court-bg.org/


АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

Имотен регистър - град Балчик

Град Балчик, ул. „Стара планина" № 2 ет. 2

Интернет страница:
www.registryagency.bg/

Имотен регистър - град Генерал Тошево

Град Генерал Тошево, Ул. „Опълченска"  № 1

Тел.: 05731 25 19
Интернет страница: www.registryagency.bg/

Имотен регистър - град Добрич

Град Добрич,  Ул. „Независимост"  № 12

Тел.: 058 838 502
Факс: 058 838 511
Интернет страница:
www.registryagency.bg/

Имотен регистър - град Каварна

Град Каварна, ул. „Дончо Стойков" № 8

Тел.: 0570 8 31 43
Интернет страница:
www.registryagency.bg/

Имотен регистър - град Тервел

Град Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 2

Интернет страница:
www.registryagency.bg/

Търговски регистър - град Добрич

Град Добрич, ул.  „Независимост" № 12, ет. 3

Тел.: 058 838 503
Факс: 058 838 510
Интернет страница:
www.registryagency.bg/

Регистър Булстат - град Добрич

Град Добрич, ул. „Независимост", № 12, ет. 3

Тел.: 058 838 505
Факс: 058 838 510
Интернет страница:
www.registryagency.bg/

Регистър на имуществените отношения на съпрузи

Град Добрич, ул.  „Независимост"  № 12, ет. 3 

Интернет страница: www.registryagency.bg/ 


ОБЛАСТНА СЛУЖБА "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" -ДОБРИЧ 

Сектор „Арести" - Арест - град Добрич

сградата на ОД на МВР - град Добрич,
ул. „М. Горки" № 12

Интернет страница:
www.gdin.bg/Pages/Arrests/Default.aspx

Сектор „Арести" - Арест - град Балчик

сградата на РУ на МВР - град Балчик,
ул. „Иван Вазов" № 5

Интернет страница:
www.gdin.bg/Pages/Arrests/Default.aspx


Актуално

съобщение

анкета