Териториални структири на Министерство на образованието и науката

 

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Регионално управление на образованието (РИО)

Град  Добрич, пл. „Свобода" № 5, ет.3

Тел.: 058 602 307
Факс: 605 407
Ел. поща:
rio_dobrich@dobrich.net;
riodobrich@gmail.com;
mondb@mail.bg;
rio_dobrich@mon.bg
интернет страница:
http://www.rio-dobrich.dobrich.net/


Актуално

съобщение

анкета