Териториални структури на Министерство на културата

 

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища" /РЕКИЦ/ - Добрич

Град Добрич, бул. „25 септември" № 44

Тел.: 058 603 661
Ел. поща: ekic@abv.bg
Интернет страница:
http://mc.government.bg/


Актуално

съобщение

анкета