Териториални структури на Министерство на икономиката

   

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите Варна

 Гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик" 112, ет.4

Тел.: 052 6003 778
Факс: 052 633 122

Ел. поща: varna@kzp.bg

за област Добрич

гр. Добрич, бул. „Добруджа" № 28, ет. 4, стая 401

Тел.: 058 604067
Ел. поща: dobrich@kzp.bg
Интернет страница:
https://kzp.bg/kontakti


Актуално

съобщение

анкета