Териториални структури на Министерство на здравеопазването

 

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - град Добрич

Град Добрич, ул. "Независимост" № 5, ет. 4

Тел.: 058 654 500
факс:
058 654 555
Ел. поща:
dobrich@nhif.bg
интернет страница: http://www.nhif.bg/web/guest/contacts

Трудова експертна лекарска комисия (ТЕЛК) към „МБАЛ Добрич" АД

 

град Добрич, ул. „П. Хитов" № 24
стая 402 -приемна -сряда и четвъртък от 11:00 до 12:00 часа
стая 400 - за справки и консултации - всеки работен ден от 7:30 до 08:00 часа

Тел.: 058 603 314 - д-р Гинка Вайкова - председател на обща ТЕЛК ( от 11:00 до 12:00 часа)
Тел.: 058 600 488, вътр. 595 - за справки и консултации
Интернет страница:
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=423

Контакти за пациенти с НЕЛК и ТЕЛК
Адрес: град Добрич, Пл. „Свобода" 5, ет. 9, тел. 058 601 735
за справки и консултации - ежедневно от 9:00-17:30 часа

Регионална картотека на медицинска експертиза (РКМЕ)

Град Добрич, ул. „П. Хитов" № 24, ет. 4      

Тел.: 058 600 488, вътр. 202
Интернет страница: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=423

Регионална здравна инспекция

град Добрич, ул. "Кирил и Методий" № 57

 

Тел.: 600 614   
Факс:
600 692 
Ел. поща: rzi-dobrich@bergon.net; rzi-dobrich@mh.government.bg
Интернет страница:  
http://www.rzi-dobrich.org       

Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)

Град Добрич, ул. "Панайот Хитов" № 24

Тел.: 058 602 910     

Ел. поща: csmp_db@abv.bg

Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) Добрич АД

Град Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24

Тел.: 058 600 160

Факс: 058 600 414
Ел. поща: oblb @bergon.net

Държавна психиатрична болница

село Карвуна, област Добрич

Тел: 058 62 90 22; 05727/2030;

Факс: 058 87 00 09

Ел. поща: dpb_karvuna@abv.bg

"Специализирана болница за рехабилитация -Тузлата" ЕООД

гр. Балчик, местност "Тузлата"

Тел.: 0579 72 480; 0888 832 412
Интернет страница: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=423

Център за психично здраве "д-р П. Станчев" ЕООД

ул. "П. Хитов" № 24

Тел.: 058 602 655
Ел. поща:  odpzs_dobrich@abv.bg

Интернет страница: http://cpz-dobrich.com/

Дом за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД)

гр. Добрич, кв. Добротица

Тел.: 058 60 24 59
Ел. поща:  dmsgd-dobrich@mh.government.bg

   

Актуално

съобщение

анкета