Териториални структури на Министерство на вътрешните работи

       

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Областна дирекция на МВР - град Добрич

Град Добрич, ул. "Максим Горки" № 12

Централа: 058 658 058
Факс: 058 600897 - 24 часа  
Дежурен ОД на МВР: 
058 658 311 или
058 601 350

Ел. поща: Dobrich@mvr.bg
интернет страница: dobrich.mvr.bg/

Първо Районно Управление - град Добрич

Град Добрич, бул. „Трети Март" № 8 

Тел.: 058 600-895 - 24 часа
интернет страница:
dobrich.mvr.bg/

Второ Районно Управление - град Добрич

Град Добрич, бул. „Добруджа" № 10

Тел.: 058 600-873 - 24 часа
интернет страница:
dobrich.mvr.bg/

Районно Управление -
КК Албена

КК "Албена"

Тел.: 0579 62002; 0579 62003 - 24 часа
интернет страница:
dobrich.mvr.bg/

Районно Управление - град Балчик

Град Балчик, бул. „Иван Вазов" № 5 

Тел.: 0579 72431; 0579 72432 - 24 часа
интернет страница:
dobrich.mvr.bg/

Районно Управление - град Генерал Тошево

Град Генерал Тошево, бул. „Димитър Благоев" № 4

Тел.: 05731 3980; 05731 2332 - 24 часа
интернет страница:
dobrich.mvr.bg/

Районно Управление -
град Тервел

Град Тервел, бул. „Цар Иван Асен ІІ" № 1

Тел.: 05751 2022; 05751 2023 - 24 часа   
интернет страница:
dobrich.mvr.bg/

Районно Управление - град Каварна

Град Каварна, ул. „Добротица" № 38

Тел.: 0570 82112; 0570 84212 - 24 часа
интернет страница:
dobrich.mvr.bg/

Районно Управление - град Шабла

Град Шабла, бул. „Добруджа" № 1

Тел.: 0574 32353 - 24 часа
интернет страница:
dobrich.mvr.bg/

Регионална дирекция   "Пожарна безопасност и защита на населението" 

Град Добрич, бул. „25-ти септември" № 72 

Тел.: 058 658 100

Ел. поща rspbs_dobrich@abv.bg ; fire-dobrich@mvr.bg

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Тервел

град Тервел, ул. „Цар Иван Асен"  № 2 

Тел.: 05751 20 22; 05751 20 23

Районна служба  "Пожарна безопасност и защита на населението" - с. Крушари

Село Крушари, ул. „9-ти септември" № 27

Тел.: 05771 22 03

Районна служба  "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Генерал Тошево

Град Генерал Тошево, ул. „Д. Благоев" № 6

Тел.: 05731 22 34

Районна служба  "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Шабла

Град Шабла, ул. „Равно поле" № 5

Тел.: 05743 44 49

Районна служба  "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Каварна

Град Каварна, ул. „Добротица" № 38,

Тел.: 0579 8 30 23; 0579 8 20 23

Районна служба  "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Балчик

Град Балчик, ул. „Струма" № 41

Тел.: 0579 7 22 29

 Гранично полицейско управление гр. Генерал Тошево  Гр. Генерал Тошево, ул. „Трети март" №8 А

Тел. 05731 39 75

Ел. поща gpu-gt@mvr.bg
 Гранично полицейско управление гр. Каварна  Гр. Каварна Ул. „Георги Сава Раковски" №13

Тел. 05798 21 29

Ел. поща gpu-kavarna@mvr.bg

Актуално

съобщение

анкета