Териториални структури на Министерски съвет

  

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Отдел "Териториалeн архив - Добрич"

Град Добрич, ул.„Славянска" № 2

Тел.: 058 60 20 77
Факс: 058 60 24 61
Ел. поща: dobrich@archives.government.bg
Интернет страница: www.archives.government.bg/

Териториално статистическо бюро - Североизток

 

 Отдел статистически изследвания

Град Варна, бул. "Сливница" 191

 

 

Град  Добрич, пл. „Свобода" № 5

 Тел.: 052 575211
Ел. поща: DSlavov@nsi.bg

 

 

 Тел.: 058 65 53 27
Ел. поща:
NVasilev@nsi.bg
Интернет страница:
http://www.nsi.bg/bg/content/156/basic-page/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8


Актуално

съобщение

анкета