Община Тервел


Паметник на загиналите в Отечествената война (село Безмер)


Паметник на Недко Обретенов и Жеко Денев (село Гуслар)


Паметник на Христо Димитров Радев (село Жегларци)


Паметна плоча на загиналите в Отечествената война (село Коларци)


Паметник на загиналите в Отечествената война (село Кочмар)


Паметна плоча на загиналите в Отечествената война (село Нова Камена)


Паметник  на загиналите в Отечествената война (село Орляк)


Паметник - обелиск на Жеко Йорданов Тодоров (село Професор Златарски)


Паметна плоча на загиналите в Отечествената война (град Тервел)

 

 

Обратно към регистър ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ

 

Паметник на загиналите в Отечествената война (село Безмер)

 

Наименование

Паметник на загиналите в Отечествената война (село Безмер)

Местоположение

Село Безмер, община Тервел, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в центъра на село Безмер.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник с паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: ширина - 65 см.,  дължина - 65 см.
Размери на постамент: височина - 40 см.,        ширина - 220 см., дължина - 150 см. 

От какъв материал е направен паметникът?

гранит
постамент - цимент

Проектант и изпълнител

Тодор Иванов - майстор от град Тервел

Дата на откриване

1981 - 1982 г.

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметната плоча увековечава паметта на загиналите в Отечествената война от село Безмер.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

Няма данни

Надписи на паметника

В ПАМЕТ НА
ЗАГИНАЛИТЕ В
ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА
1944 - 1945 г.

Георги Манолов,
Димитър Тодоров,
Енчо Енчев,
Жеко Обретенов,
Иван Белчев,
Марин Иванов,
Михаил Цанков,
Стефан Младенов

Състояние

Отлично

files/upload/military-monuments/Tervel/Bezmer1.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Bezmer2.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Bezmer3.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Тервел

 

Паметник на Недко Обретенов и Жеко Денев (село Гуслар)

 

Наименование

Паметник на Недко Обретенов и Жеко Денев (село Гуслар)

Местоположение

Село Гуслар, община Тервел, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в началото на село Гуслар, вдясно от пътя по посока Безмер - Гуслар.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

Размери и описание

Размери на паметника: височина - 175 см., ширина - 45 см., дължина - 45 см.
Размери на постамента: височина - 56 см., ширина - 54 см., дължина - 85 см.

От какъв материал е направен паметникът?

Дялан камък

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на Недко Обретенов и Жеко Денев, загинали геройски за България.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

На 9 май се полагат цветя.

Надписи на паметника

Недко Обретенов 1882, загинал геройски за България 1916 г.
Жеко Денев роден 1929 загинал геройски за България 1944 г.

Над имена им са поставени и техните снимки.

Състояние

Добро

files/upload/military-monuments/Tervel/Guslar1.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Guslar2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Тервел

 

Паметник на Христо Димитров Радев (село Жегларци)

  

Наименование

Паметник на Христо Димитров Радев (село Жегларци)

Местоположение

Село Жегларци, община Тервел, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в центъра на село Жегларци.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник с паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: височина - 110 см., ширина - 60 см., дължина - 55 см.
Размери на постамент: височина - 45 см., ширина - 60 см., дължина - 55 см. 

От какъв материал е направен паметникът?

гранит
постамент - цимент

Проектант и изпълнител

Тодор Иванов - майстор от град Тервел

Дата на откриване

1982 - 1983 г.

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметната плоча увековечава паметта на загинал герой.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

на 9 май

Надписи на паметника

Паметната плоча липсва.
По данни на жители от селото надписът е гласял: „На Христо Димитров Радев, убит на 06.III.1945 г. при село Киш-Байом, Унгария""

Състояние

Лошо

files/upload/military-monuments/Tervel/Geglarci1.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Geglarci2.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Geglarci3.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Тервел

 

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война (село Коларци)

 

Наименование

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война (село Коларци)

Местоположение

Село Коларци, община Тервел, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в центъра на село Коларци.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: височина - 118 см., ширина - 65 см., дължина - 65 см.
Размери на постамента: височина - 30 см., ширина - 155 см., дължина - 200 см.

От какъв материал е направен паметникът?

гранит
постамент - цимент

Проектант и изпълнител

Тодор Иванов - майстор от град Тервел

Дата на откриване

1982 - 1983 г.

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на загинали герои в Отечествената война.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

Няма данни

Надписи на паметника

Паметната плоча с имената на загиналите липсва.
По сведения на жителите на село Коларци на паметната плоча са били изписани имената на:
Иван Иванов Тодоров
Съби Илиев Митев

Състояние

Лошо

files/upload/military-monuments/Tervel/Kolarci1.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Kolarci2.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Kolarci3.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Тервел

 

Паметник на загиналите в Отечествената война (село Кочмар)

 

Наименование

Паметник на загиналите в Отечествената война (село Кочмар)

Местоположение

Село Кочмар, община Тервел, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в центъра на село Кочмар.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

Размери и описание

Размери на паметника: височина - 350 см.
Размери на основата: 100/50 см.
Размери на постамента: 120/160 см.

От какъв материал е направен паметникът?

Мрамор

Проектант и изпълнител

Изпълнител: Христо Иванов - майстор от град Тервел

Дата на откриване

1980 г.

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на загиналите в Отечествената война от село Кочмар.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

на 9 май

Надписи на паметника

В памет
на загиналите в
Отечествената война
1944 - 1945
с. Кочмар

Михаил Георгиев Петков 1922-1945
Гочо Ангелов Гочев 1909-1945
Петър Гинков Господинов 1915-1944
Иван Василев Миланов 1913-1945

Състояние

Добро 

files/upload/military-monuments/Tervel/Kochmar1.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Kochmar2.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Kochmar3.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Kochmar4.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Тервел

 

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война (село Нова Камена)

 

Наименование

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война (село Нова Камена)

Местоположение

Село Нова Камена, община Тервел, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в центъра на село Нова Камена.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: височина - 110 см., ширина - 60 см., дължина - 55 см.
Размери на постамента: височина - 45 см., ширина - 60 см. , дължина - 55 см.

От какъв материал е направен паметникът?

гранит

Проектант и изпълнител

Христо Иванов - майстор от град Тервел

Дата на откриване

1978 - 1979 г.

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на загинали в Отечествената война.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

На 9 май.  Чествания на тази дата е имало когато паметникът е бил в добро състояние,

Надписи на паметника

Паметната плоча с имената на загиналите липсва.
По сведения на жителите на село Нова Камена на паметната плоча е съществувал следният надпис:
„На падналите в Отечествената война Желез Вълчев Железов
Кръстьо Йорданов Димов от с. Нова Камена и Жеко Йорданов Тодоров от с. Кладенци"

Състояние

Лошо

files/upload/military-monuments/Tervel/Nova_Kamena1.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Nova_Kamena2.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Nova_Kamena3.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Тервел

 

Паметник  на загиналите в Отечествената война (село Орляк)

 

Наименование

Паметник  на загиналите в Отечествената война (село Орляк)

Местоположение

Село Орляк, община Тервел, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в центъра на село Орляк.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

Размери и описание

Размери на паметника: височина - 175 см., ширина - 50 см., дължина - 65 см.
Размери на постамент: ширина - 285 см., дължина - 270 см.
Размери на втори постамент: ширина - 150 см., дължина - 150 см.            

От какъв материал е направен паметникът?

Камък, цимент

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на загиналите в Отечествената война.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

Няма определена дата

Надписи на паметника

Паметната плоча с имената на загиналите липсва.
От стара снимка се чете:
„В памет на убитите в Отечествената война
Богдан В. Богданов 1920-1944 Калиманско поле - Югославия
Христо Д. Радев 1922-1944 Киш-Байом-Унгария"

Състояние

Лошо

files/upload/military-monuments/Tervel/Orliak1.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Orliak2.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Orliak3.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Orliak4.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Тервел

 

Паметник - обелиск на Жеко Йорданов Тодоров (село Професор Златарски)

 

Наименование

Паметник - обелиск на Жеко Йорданов Тодоров (село Професор Златарски)

Местоположение

Село Професор Златарски, община Тервел, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в центъра на село Професор Златарски.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник - обелиск

Размери и описание

Размери на паметника: височина - 208 см., ширина - 115 см.  дължина - 121 см.                                  

От какъв материал е направен паметникът?

Дялан камък

Проектант и изпълнител

майстор Иван Костадинов

Дата на откриване

14 март 1957

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на Жеко Йорданов Тодоров, убит на 14 март 1945 г. в боевете при Драва - Унгария.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

На 9 май

Надписи на паметника

На Жеко Йорданов Тодоров убит на 14 март 1945 г. в боевете при Драва - Унгария.

Състояние

Отлично

files/upload/military-monuments/Tervel/Zlatarski1.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Zlatarski2.jpg

files/upload/military-monuments/Tervel/Zlatarski3.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Тервел

 

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война (град Тервел)

Наименование

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война (град Тервел)

Местоположение

Град Тервел, община Тервел, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметната плоча е поставена на фасадата на сградата на общинската администрация, която се намира в центъра на град Тервел.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: височина - 120 см., ширина - 80 см.

От какъв материал е направен паметникът?

Мрамор

Проектант и изпълнител

Пламен Русенов Няголов - майстор каменоделец от град Тервел

Дата на откриване

1995 г.

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

 

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

На 9 май се полагат венци и се прави възпоменание от ветерани от войните и признателни граждани.

Надписи на паметника

Те паднаха за
Отечество България 

Подофицер Гочо Ан. Гочев /1909-1945/
Подофицер Жеко Гочев Станчев /1920-1944/
Подофицер Енчо Пенчев Пенчев /1924-1945/
Подофицер Иван Пенев Колев  /1914-1945/
Подофицер Киро С. Панайотов /1914-1945/
Подофицер Михаил Г. Петров /1922-1944/
Подофицер Петър Г. Георгиев /1915-1944/
Подофицер Стефан Л. Христов /1921-1944/
Подофицер Георги И. Желев - убит в гр. Пеич
Ефр. Иван В. Иванов - безследно изчезнал
Ефр. Кънчо Йорданов Трифонов /1916-1945/
Ефр. Енчо М. Василев - безследно изчезнал

Състояние

Отлично

files/upload/military-monuments/Tervel/Tervel.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Тервел

Обратно към регистър ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ

 


Актуално

съобщение

анкета