Община Добричка 1


Паметна плоча на загиналите в Добричката епопея - 5-7 септември 1916 г. (село Царевец)

Паметна плоча на Киро Спасов Енев (село Ведрина)


Паметник на загиналите за обединена България и свободата на Добруджа (село Долина)


Паметник на загиналите за родината през 1912 - 1916 г. (село Ловчанци)


Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944 - 1945 (село Овчарово)


Паметник на Димо Димов


Паметна плоча на загиналите през Първата световна, Междусъюзническата и Балканската войни от (Поручик Гешаново)


Паметник на генерал-лейтенант Иван Колев (село Карапелит)


Паметна плоча на загиналите в Добричката епопея - 5-7 септември 1916 г. (село Козлодуйци)


Паметник на загиналите войници във войната през 1916 г. (село Смолница)

 

Обратно към регистър ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ

     

Паметна плоча на загиналите в Добричката епопея - 5-7 септември 1916 г. (село Царевец)

Наименование

Паметна плоча на загиналите в Добричката епопея - 5-7 септември 1916 г. (село Царевец)

Местоположение

Село Царевец, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметната плоча се намира в градинката пред  кметството в село Царевец.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна  плоча

Размери и описание

Размери на паметна  плоча:120х80 см.

От какъв материал е направен паметникът?

Изкуствен камък (полимер - бетон с фибронишки)

Проектант и изпълнител

Христо Илиев

Дата на откриване

10.09.2009 година

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Частна  собственост
Общинска  земя

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметната плоча увековечава паметта на загиналите в Добричката епопея - 5-7 септември 1916 година. 

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

няма данни

Надписи на паметника

"ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ
5-7 СЕПТЕМВРИ 1916

През есента на 1916 г. започва
освободителния поход
на Трета българска армия
в поробена Добруджа.
В землището на село Царевец
се водят кръвопролитни боеве
срещу румънски и руски войски,
завършили с победа
на българското оръжие.

От признателните потомци."

Състояние

Отлично          

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Carevec.jpg

Обратно към списъка на паметници в община Добричка

 

Паметна плоча на Киро Спасов Енев (село Ведрина)
 

Наименование

Паметна плоча на Киро Спасов Енев (село Ведрина)

Местоположение

Село Ведрина, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира на улица в края на село Ведрина.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Правоъгълна каменна плоча с височина 70 см. и ширина 30 см. На лицевата част на плочата има текст, а на гърба й има кръст.

От какъв материал е направен паметникът?

камък

Проектант и изпълнител

няма данни

Дата на откриване

няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска  собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на българския граничар Киро Спасов Енев, 13 погранична дружина, първа рота.Той е загинал на мястото, където се намира паметникът, на 02.09.1916 г. (19.08.1916 г.- стар стил).

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

няма данни

Надписи на паметника

"ТУК Е УБИТ ВОЙНИКА КИРО СПАСОВ ЕНЕВ, 13 ПОГРАНИЧНА ДРУЖИНА, ПЪРВА РОТА, ЗАГИНАЛ НА 19.08.1916 г. "

Състояние

Лошо   

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Vedrina21.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Vedrina22.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметник на загиналите за обединена България и свободата на Добруджа (село Долина)
 

Наименование

Паметник на загиналите за обединена България и свободата на Добруджа (село Долина) 

Местоположение

Село Долина, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в гробищния парк на село Долина.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

Размери и описание

Паметна  плоча  с височина 100 см.  и ширина 40см.

От какъв материал е направен паметникът?

Камък

Проектант и изпълнител

няма данни

Дата на откриване

няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска  собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на загинали войните.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

няма данни

Надписи на паметника

"В ПАМЕТЪ НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ И СВОБОДАТА НА ДОБРУДЖА БИВШИ УЧЕНИЦИ НА УЧИЛИЩЕТО ОТ С. ДОЛИНА

НИКОЛА И. ДИМОВ - 30
ПЕТЪР И. ДИМОВ - 24
СЛАВИ И. ДИМОВ - 27
ДРУМИ СТ. ДИМОВ - (не се чете)
...(не се чете)...............НИКОЛОВ .........
(Останалите имена не се четат)

1943 г."

Състояние

Лошо

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Dolina1.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Dolina2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

  

Паметник на загиналите за родината през 1912 - 1916 г. (село Ловчанци)

Наименование

Паметник на загиналите за родината през 1912 - 1916 г. (село Ловчанци)

Местоположение

Село Ловчанци, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в двора на църквата на село Ловчанци.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник - гробище

Размери и описание

Паметник от мозайка с височина 160 см. и ширина 60 см.

От какъв материал е направен паметникът?

камък

Проектант и изпълнител

няма данни

Дата на откриване

няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска  собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на загинали във войната през 1912 -1916 г.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

няма данни

Надписи на паметника

"ТУКЪ ПОЧИВАТЪ ПАДНАЛИТЕ ГЕРОИ ПО БОИНИТЪ ПОЛЕТА ЗА РОДИНАТА-1912-16 г.

Пор. ГАН. В. ГАНЧЕВЪ            ИВ. ГЕОРГИЕВЪ
Под. ИВ. КР. СТАНКОВСКИ     КОСТ. НИКОЛОВЪ
Под. СТ. ДЕНКОВЪ                 ГЕОР. КОСТАДИНОВЪ
Под. ВАС. КОЛЕВЪ                 ИВ. ДЕНКОВЪ
         ГЕОР. ХРИСТВЪ             МИТ. ИВАНОВЪ
         ИВ. ГЕОРГИЕВЪ             ЖЕЛ. КОСТОВЪ
         АН. ИВАНОВЪ                ДОН. ЙОРДАНОВЪ
         КОЛ. ХРИСТОВЪ            ПЕТ. ПАНЕВЪ
         АН. МАРИНОВЪ              МИХ. ХРИСТОВЪ"

Състояние

Добро

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Lovchanci1.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Lovchanci2.jpg

Обратно към списъка с паметниците в община Добричка

 

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944 - 1945 (село Овчарово)

Наименование

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944 - 1945 (село Овчарово)

Местоположение

Село Овчарово, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметната плоча се намира в градинката пред кметството на село Овчарово.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: 150х100 см.

От какъв материал е направен паметникът?

мрамор

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на загиналите герои във войната 1944 - 1945 г. от село Овчарово.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

Няма данни

Надписи на паметника

"ПРИЗНАТЕЛНОСТ  ЗА  ГЕРОИТЕ  ОТ  ОВЧАРОВО  ТОЛБУХИНСКО  ЗАГИНАЛИ  В  ОТЕЧЕСТВЕНАТА  ВОЙНА  1944 - 1945"

Състояние

Отлично

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Ovcharovo1.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Ovcharovo2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметник на Димо Димов

Наименование

Паметник на Димо Димов

Местоположение

община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира вдясно от пътя Добрич - Варна в местността „5-ти километър".

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник - барелеф

Размери и описание

Паметникът е изграден от постамент, върху който е разположена част на самолетно крило, върху което се намира барелефът, а встрани от него има паметна плоча от бял мрамор.
Размери на постамента: 150х50х140 см.

От какъв материал е направен паметникът?

Част от самолетно крило
постамент -  мозайка

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на герой, загинал при изпълнение на служебния си дълг.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

Няма данни

Надписи на паметника

"ИНЖЕНЕР - ЛЕЙТЕНАНТ
ДИМО ИВАНОВ
ДИМОВ
1940 - 1967

РОДЕН НА 3.III.1940
В С. ТРОИЦА - ШУМЕНСКО
ЗАГИНАЛ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СЛУЖЕБНИЯТ СИ
ДЪЛГ НА 20.IX.1967 г."

Състояние

Отлично

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Varna1.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Varna2.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Varna3.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметна плоча на загиналите през Първата световна, Междусъюзническата и Балканската войни от (Поручик Гешаново)

Наименование

Паметна плоча на загиналите през Първата световна, Междусъюзническата и Балканската войни (село Поручик Гешаново)

Местоположение

Село Поручик Гешаново, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в градинката пред сградата на читалището.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: 80х60 см.

От какъв материал е направен паметникът?

Мрамор

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на загиналите  през Първата световна, Междусъюзническата и Балканската войни.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

Няма данни

Надписи на паметника

"ГЕРОИ  ЗАГИНАЛИ  ПРЕЗ  ПЪРВАТА СВЕТОВНА, МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА И БАЛКАНСКАТА ВОЙНИ.

Васил В. Русев                    Иван Ст. Стефанов
Георги Д. Георгиев            Петко Петров
Гочо К. Иванов
Дони Г. Керянов                  Иван Юрданов
Иван Г. Драганов                Коста Г. Янков
Панайот Г. Петков              Ламбо Д. Дянков     
Пасю Н. Георгиев                Нейко Пр. Дичев
Ради К. Вълчев                    Христо Дичев
Стефан Ив. Христов            Михаил Георгиев
Янко Р. Донев
Янко Ст. Николов"

Състояние

Добро

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Geshanovo.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметник на генерал-лейтенант Иван Колев (село Карапелит)

Наименование

Паметник на генерал-лейтенант Иван Колев (село Карапелит)

Местоположение

Село Карапелит, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в градинката пред сградата на читалището в село Карапелит.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

Размери и описание

Няма данни

От какъв материал е направен паметникът?

Бетон, облечен с каменни плочи и кръст на върха.

Проектант и изпълнител

архитект Виктор Зеленченко,
скулптор Христо Илиев   

Дата на откриване

03.09.2009 г.

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

15 000 лв.

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на видния пълководец генерал-лейтенант Иван Колев.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

Няма данни

Надписи на паметника

"Генерал-лейтенант Иван Колев
1863-1917 г.
От признателните потомци"

Състояние

Отлично

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Karapelit1.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Karapelit2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметна плоча на загиналите в Добричката епопея - 5-7 септември 1916 г. (село Козлодуйци)

Наименование

Паметна плоча на загиналите в Добричката епопея - 5-7 септември 1916 г. (село Козлодуйци)

Местоположение

Село Козлодуйци, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметната плоча се намира на една от стените на читалището в село Козлодуйци.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

Размери и описание

Размери на паметната плоча: 120х80 см.

От какъв материал е направен паметникът?

Изкуствен камък (полимер - бетон с фибронишки)

Проектант и изпълнител

Христо Илиев   

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметната плоча увековечава паметта на загиналите в Добричката епопея - 5-7 септември 1916 година. 

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

Няма данни

Надписи на паметника

"ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ
5-7 СЕПТЕМВРИ 1916

През есента на 1916 г. започва
освободителния поход
на Трета българска армия
в поробена Добруджа.
В землището на с. Козлодуйци
се водят кръвопролитни боеве
срещу румънски,
руски и сръбски войски,
завършили с победа
на българското оръжие.

От признателните потомци."

Състояние

Отлично

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Kozloduici1.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Kozloduici2.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Паметник на загиналите войници във войната през 1916 г. (село Смолница)

Наименование

Паметник на загиналите войници във войната през 1916 г. (село Смолница)

Местоположение

Село Смолница, община Добричка, област Добрич

Точно място, на което се намира паметникът

Паметникът се намира в гробищния парк на село Смолница.

Какъв е паметникът?
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

Размери и описание

Размери на паметника: 120х60 см.

От какъв материал е направен паметникът?

Камък

Проектант и изпълнител

Няма данни

Дата на откриване

Няма данни

Каква сума е изразходвана за построяването на паметника?

Няма данни

Чия собственост са паметникът и земята, на която е построен?
/държавна, общинска, частна/

Общинска собственост

Какво събитие увековечава паметникът?
/война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паметникът увековечава паметта на 13 загинали войници във войната през 1916 г.

Кога и с какво мероприятие се чества паметникът?

Няма данни

Надписи на паметника

„ТУК ПОЧИВАТ КОСТИТЕ
НА 13 БЪЛГАРСКИ ВОЙНИЦИ ОТЪ
16 ЛОВЕШКИ ПОЛКЪ ЗАГИНАЛИ ПРЕЗЪ 1916 ГО.

20 СЕПТЕМВРИ
ВЕЛЧО, ДРАГАН, КОЦО, ВАСИЛ, ДИМИТЪР, ПЕТЪР, ДРАГАН , ХРИСТО, ИВАН, ДОНЧО , ЛАЗАР, ЛАЛО, НИКОЛА"

Състояние

Лошо

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Smolnica21.jpg

files/upload/military-monuments/Dobrichka1/Smolnica22.jpg

Обратно към списъка на паметниците в община Добричка

 

Обратно към регистър ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ

 


Актуално

съобщение

анкета