Областен информационен център - Добрич

 files/upload/drugi/logo.png

16.04.2018 г.

    Областен информационен център - Добрич има удоволствието, да покани представители на областна администрация, общини, читалища, неправителствени организации, земеделски стопани, доставчици на социални услуги, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Възможности за финансиране с европейски средства и електронно кандидатстване".

     Събитието ще се проведе на 23 април (понеделник) 2018 г., с начален час 16,00 часа. в зала „Европа" на Областна администрация Добрич.

     По време на събитието ще бъдат представени актуалните възможности за кандидатстване по Оперативните и Транснационални програми, както и Програмата за развитие на селските райони за 2018 година. Ще бъде презентирана и функционалността на Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

     Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

 

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

    ОИЦ - Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

04.10.2017 г.

ОИЦ - Добрич представя актуални възможности за финансиране до края на 2017 г.

През месеците октомври и ноември, екипът на ОИЦ - Добрич ще проведе поредица от информационни срещи и изнесени приемни в общините от областта.

Цикълът от събития ще стартира с изнесена приемна и информационен щанд в град Тервел на 6 октомври (петък) от 13:00, пред сградата на Община Тервел.

По време на събитията ще бъдат представени възможностите за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България (Програма за развитие на селските райони и Оперативните програми). Събитията са насочени към всички потенциални бенефициенти в областта.

Другите информационни събития ще се проведат както следва:

 

 

 

 

Община

Дата

Час

Място

Шабла

11 октомври

13:00

приемна пред сградата на община Шабла

Балчик

19 октомври

14:00

информационна среща в малката зала НЧ "Васил Левски-1959 г.", г. Балчик

Крушари

26 октомври

14:30

информационна среща в залата в сградата на община Крушари

Генерал Тошево

31 октомври

14:00

информационна среща в залата в сградата на община Генерал Тошево

Събитията са със свободен достъп и на тях са поканени да присъстват широк кръг потенциални бенефициенти - представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани и медии. На посетителите ще бъдат раздадени рекламно-информационни материали на ОИЦ - Добрич, както и на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 г.

 

Очаквайте продължение на цикъла от информационни събития в област Добрич в общините Каварна,  Добричка и Добрич.

 

ОИЦ - Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

 

Име на служител: Геновева Друмева

Длъжност: Управител ОИЦ - Добрич"

Тел./факс: 058 602 758

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

 

 

10.03.2017

 

Областен информационен център  - Добрич стартира обща инициатива

„ЗАЕДНО за ЕВРОПА"

Инициативата, част от националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ под надслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА" стартира символично на 10 март и ще продължи 60 дни. Датата на стартирането и продължителността са свързани с основните два информационни повода: Отбелязване на 60 години Европейски социален фонд, в контекста на 60-та годишнина от сключването на Римския договор и 10 години присъединяване на България към ЕС.

Инициативата в Добрич предвижда няколко дейности.

  • На 10 март стартира конкурс „Европа в моя регион, през моите очи" за фотография (ученици 8-12 клас) и рисунка (за ученици 4-7 клас). Подробности за конкурса ще бъдат разпространени в интернет и училищата
  • Екипът на ОИЦ - Добрич ще потърси и подбере минимум четири души, върху чиито живот Европейски социален фонд е имал положително отражение и чиито истински житейски истории ще се опишат в кратки разкази със снимки. Разказите ще бъдат публикувани в електронна книга заедно със други от цялата страна.
  • В периода 2-12 май ще се проведе два пъти Ден на отворените врати - единият в град Добрич, а другият в една от общините в областта. Ще бъдат включени представители на училища, общини, доставчици в социални услуги в областта, с финансирани проекти по Европейски социален фонд и Европейски фонд за регионално развитие.
  • Заключителното събитие „ЗАЕДНО за ЕВРОПА ще бъде на 13 май 2017 г. То ще протече едновременно като две прояви:
  • Първата проява ще бъде организирана като спортно-образователно съревнование между 8 отбора от област Добрич. Участие ще вземат ученици във възрастовата група 5-7 клас (участвали в различни проекти, включително и в извънкласни спортни дейности по проект „Твоят час
  • Втората проява: Стрийт арт изкуство в градски условия „Стъпки по дъгата". Идеята е сиви бетонни стълби в градски парк „Свети Георги" да се превърнат в сцена на творчески идеи и вдъхновение на участниците и заедно с жители и гости на Добрич трайно да преобразят част от градското пространство като го наситят с цветове, послания и вдъхновение. В събитието ще бъдат поканени творци от цялата област Добрич и участници в проекти по ОПРЧР/НОИР, включително и в извънкласни школи по изобразително изкуство и/или дейности по проект „Твоят час" (ОП НОИР).

ОИЦ - Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

Тел./факс: 058 602 758, e-mail: oic_dobrich@abv.bg

 

20.02.2017

            Областен информационен център - Добрич (ОИЦ-Добрич) е част от националната мрежа от 27 областни информационни центрове, и изпълнява своята дейност по Проект № BG05SFOP001-4.001-0018 „Развитие на ОИЦ-Добрич", финансиран от Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд. ОИЦ - Добрич се координира от Централния информационен и координационен офис (ЦИКО), отдел „Комуникация и информация", Дирекция „Централно координационно звено" към Администрацията на Министерския съвет.

            Целта на центъра е да осигури широк достъп до информация за възможностите за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

            Областния информационен център, като част от националната мрежа подпомага  Националния център по подготовката и провеждането на българското председателство на съвета на ЕС през 2018 г. чрез непрекъснато популяризиране на предстоящото Българско председателство чрез различни комуникационни канали. В периода 26 ноември - 7 декември 2016 г., мрежата от Областни информационни центрове в България проведе информационна кампания за популяризиране на предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС през 2018 г. На 2 декември 2016 г., в Бизнес залата на Община град Добрич екипът на ОИЦ-Добрич представи задачите, приоритетите и основните предизвикателства пред България в ролята й на Председател на Съвет на ЕС през 2018 година пред близо тридесет представители на местни медии, служители на общински и областна администрации, преподаватели от училища и детски градини от област Добрич, педагогически съветници и други заинтересовани лица. Милена Николова, експерт Експерт „Информационно обслужване и услуги" към ОИЦ-Добрич запозна присъстващите с основните характеристики и различия между Европейските институции. Акцент в презентацията бе поставен на ротационното председателство и най-вече на основните предизвикателства и значение на Българското председателство. Цел на събитието бе също така, присъстващите журналисти, преподаватели и заинтересовани лица да разпространят представеното до максимален брой млади хора, които да участват като доброволци в бъдещи местни и национални инициативи на българското председателство.

            Участниците в срещата разбраха голямата отговорност, привилегия и предизвикателствата пред нашата държава във връзка с Председателството на Съвета. Всички останаха уверени, че България може да справи и ще издържи успешно своят „зрелостен изпит" пред Европейският съюз през първата половина на 2018.

            Чрез социалните мрежи и на информационните събития на ОИЦ - Добрич бе промотиран и обявения на 1 ноември 2016 г. конкурс за лого на председателството, както и резултатите от класирането.

            През 2017 година екипът на центъра ще проведе редица информационни срещи в област Добрич както за представяне на възможностите за финансиране на проекти с ЕСИФ, така и за популяризиране и разясняване на предстоящото Българско председателство.

            На 24 февруари 2017 представител на екипа на Областния информационен център - Добрич ще участва в Конференция "Участието на младите хора в живота на общините", организирана от Младежки център - Добрич. На нея ще представи приоритетите и основните предизвикателства пред България в ролята й на Председател на Съвет на ЕС през 2018 година. На събитието се очаква да присъстват голям брой младежи от област Добрич.

            През периода 10 март - 20 май 2017 екипът на центъра ще проведе кампания в област Добрич под наслов „ЗАЕДНО за ЕВРОПА", част от обща национална инициатива на мрежата. Основните информационни поводи и съответните източници на инициативите са:

  • Европа в моя регион, със следните елементи: Дни на отворени врати по проекти и онлайн промотиране на състезанията „На лов за съкровища", фото състезание и конкурс за блогъри с източник DG Regio;
  • Отбелязване на 60 г. ЕСФ, в контекста на 60-ия юбилей от подписването на Римските договори с източник DG EMPL;
  • Отбелязване на 10 г. членство на България в ЕС - национален приоритет;
  • Популяризиране на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС - национален приоритет.

01.11.2012 г. 

ОИЦ - Добрич  представи стратегията „Европа 2020" в Балчик

Областният информационен център - Добрич (ОИЦ - Добрич ) представи стратегията „Европа 2020" в община Балчик по време на дискусионен форум, организиран от общинската администрация. Беше представена визията за Кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2014-2020, основните тематични цели и включването им в стратегическите документи, които страната ни подготвя. Експертите представиха  информация за сключените договори в областта по оперативните програми.

Дискусионният форум  се проведе  по проект „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство" по Оперативна програма „Административен капацитет", който община Балчик изпълнява. 

ОИЦ - Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

files/upload/OIC3.JPG

12.10.2012

Ученици от ФСГ  „Васил Левски"  проявиха интерес към стажове при работодатели

      Ученици от последния, 12-ти клас, на Финансово стопанска гимназия „Васил Левски"  (ФСГ) в гр. Добрич проявиха интерес към възможностите за стаж при работодатели. Това стана ясно след срещата, която (ОИЦ)  - Добрич проведе на 12.10.2012 г. във ФСГ. Експертите на ОИЦ - Добрич представиха процедурите BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики" и BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики", финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"(ОПРЧР). Бяха коментирани възможностите, които тези проекти предоставят на младите хора за провеждане на стажове в реална работна среда при работодатели.

      На срещата, в която се включиха 28 ученика и двама техни преподаватели,  беше представена и информация за възможностите за актуализиране на професионалното образование чрез изграждане на образователни паркове между институциите за професионално образование и работодателите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите".

      Учениците проявиха интерес към възможностите за провеждане на практическите стажове и задаваха въпроси, свързани с процедурата за регистрация и времетраенето на стажа.

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета