Конкурс за три длъжности в Областен информационен център /ОИЦ/

   Община Добрич обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Добрич, експерт „Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ и управител в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Добрич.

     Пълния текст на обявите, можете да прочетете в раздел "Обяви и съобщения" на сайта на Областна администрация.
Актуално

съобщение

анкета