Заместник областният управител д-р Катя Ганова взе участие в семинар по проект

     Днес, 10 октомври,  в Областна администрация започна едноседмичен семинар, организиран от Българска търговско-промишлена палата. Семинарът се провежда във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й". Той е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Актуално

съобщение

анкета