Областната комисия по заетост обсъди регионални приоритети в социалната политика

     В изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта, Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата за разработване на Националeн план за действие по заетостта 2012 г. Регионалните приоритети и действия следва да подкрепят постигането на основните национални приоритети. В тази връзка, предоставената от общините информация бе обобщена и обсъдена на днешното заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие,  което се проведе на 14 юли под председателството на зам. областния управител д-р Ганова.

     На заседанието бе обсъдена предоставената от общините информация по следните въпроси:

  • Приоритетите в политиката по заетостта и обучението на възрастни на местно ниво, залегнали в стратегически документи за регионално развитие с акцент върху изпълнението през 2012г.;
  • Основните групи на местния пазар на труда, с трудности пред професионалната си реализация, към които приоритетно следва да се адресират мерки за подкрепа;
  • Успешни проекти и програми за заетост и обучение (с акцент върху регионалните и местните инициативи), финансирани със средства от различни източници, които считате, че следва да продължат да се реализират;
  • Конкретни проблеми при изпълнението на програми и мерки за заетост и обучение.

     След обобщаване на постъпилите предложения, те ще бъдат изпратени в Министерство на труда и социалната политика в указания срок - 15 юли т.г.

     В прикачения файл можете да видите предложените регионални приоритети, които ще бъдат включени в Националния план за действие по заетостта 2012 г.

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета