Презентация на Програма за хуманитарна помощ на Американското посолство

     Домакин на срещата бе Областният управител Желязко Желязков. В събитието взеха участие ресорният заместник областен управител д-р Катя Ганова, представители на общини, болници, неправителствени организации от социалната сфера,  социални домове.

     Майор Анди Роу, Офицер по двустранно сътрудничество към отдел „Военно сътрудничество" в Посолството на САЩ,  представи Програмата за хуманитарна помощ.

     Възможностите за кандидатстване и реализиране на проекти с хуманитарна насоченост на територията на България, разясни програмният координатор на отдел „Военно сътрудничество" Весела Терзиева.

     Целта на инициативата, както стана ясно,  е, да бъдат популяризирани възможностите, които американската програма  предлага, критериите за участие и видовете финансирани проекти.

     Американската програма за хуманитарна помощ действа в три варианта. Първият вид програми е насочен към самостоятелни проекти за ремонти и ново строителство на клиники, училища, детски заведения, чиито сгради са общинска или държавна собственост. Проектите могат да бъдат на стойност до 500 000 долара.

     Вторият вид включва предоставяне на хуманитарна помощ на гражданското население - под формата на строително-ремонтна помощ или медицински дейности. Обикновено тези проекти се насочват към районите, в които присъстват американски военнослужещи. Те са на по-малка стойност - 10-15 хиляди долара, по-краткосрочни и не толкова сложни.

     Третият вариант на програмата предвижда предоставяне на военно имущество - техника, консумативи,оборудване и материали, което е станало излишно, или е освободено.

     Крайният срок за подаване на проектни предложения за 2012 г. е 01 април 2011 г.
Кандидатстването се извършва със стандартна апликационна форма. Срокът на програмата за хуманитарна помощ е 2 години. Финансирането се осигурява от Държавния департамент, чрез Министерството на отбраната на САЩ. Бюджетът по програмата е само за Република България, като за всяка година размерът на хуманитарната помощ е различен.

     Желателно е формулярът за кандидатстване да бъде попълнен на английски език, препоръчаха представителите на посолството.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета