По-добри перспективи за българските младежи благодарение на дуалното образование и обучение

     На форум във Варна на 13 май, с участието на Областния управител на Добрич Детелина Николова, бе представен проектът за въвеждане на дуалната система на професионално образование по швейцарски модел в България. Дуалното образование или ученето чрез работа, е един от основните фактори за икономическия успех и ниските нива на безработица в Швейцария, Германия и Австрия. Ключова цел в България е да се създаде устойчива система за професионално образование, в която то да отговаря на високите стандарти и изисквания на бизнеса.

     В прикачените файлове може да видите презентация и материали по проекта "Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото" - ДОМИНО.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета