Меморандум за сътрудничество в областта на Черноморските политики бе подписан между областите Варна, Бургас и Добрич

prev next

     Меморандум за сътрудничество между областите Варна, Бургас и Добрич в областта на Черноморските политики бе подписан днес в Областна администрация Варна от областните управители Иван Великов, Павел Маринов и Недко Марчев. На подписването са присъствали и представители на министерствата на регионалното развитие; икономиката и енергетиката; транспорта, информационните технологии и съобщенията; на околната среда и водите, както и основният инициатор на събитието - Маруся Любчева, член на Европейския парламент.

     Подписването на Меморандум за сътрудничество между Областите Варна, Бургас и Добрич е съвместна инициатива на трите черноморски области и отразява интереса им да координират действията си по посока осъществяването на интегрирани морски политики. Меморандумът е плод на необходимостта от разработване на система от мерки за устойчиво развитие на крайбрежните райони, която да обедини в обща рамка планирането и управлението на свързаните с морето икономически сектори- транспорт, енергетика, корабостроене, рибарство, аквакултури, туризъм и др.

     Водещата цел на Меморандума е изготвянето на интегрирана морска стратегия на Република България. Черно море е един от най-ценните икономически и геополитически ресурси на страната и следва да бъде наш приоритет, са посочили присъстващите. Интегрираната Националната морска стратегия ще обедини в едно визията за развитие на Черно море, отчитайки индивидуалните специфики и нужди на черноморските региони, потенциала на морските сектори и предизвикателствата пред тях, необходимостта от опазване на околната среда и водните ресурси. Стратегията ще бъде насочена към съгласуваното планиране и управление на всички видове дейности, свързани с Черно море, в това число политически, икономически, транспортни, туристически, екологични и инфраструктурни, с цел повишаване на конкурентоспособността на морските сектори, стимулиране на заетостта в тях, съхранение на традициите и самобитността на черноморските общини. 
     Областните управители са се обединили около решението за установяване на координиращ център за събития и дейности по разработването на Национална морска стратегия. Председателството ще бъде организирано на годишен ротационен принцип. Първият председател на Центъра е Областният управител на Област Бургас - Павел Маринов.

     В прикачения файл можете да видите Меморандума за сътрудничество между областите Варна, Бургас и Добрич.  ТУК  
Актуално

съобщение

анкета