Областният информационен център представи в Добрич процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика“

     На проведената среща вчера, 10 юли, в община Добрич, представители на бизнеса, на банките - партньори, на медии и на консултантски компании  бяха запознати със стартиралата схема по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".

       Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е насочена към малки и средни предприятия. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева. Проектни предложения могат да се подават най-късно до 31.10.2013 г.

     Областна администрация Добрич бе представена на срещата от главен експерт инж. Веселин Димитров.

     Повече за събитието можете да прочетете тук.
Актуално

съобщение

анкета