Възможности за експортно ориентирани фирми представи Агенцията за малки и средни предприятия

prev next

     Областният управител Желязко Желязков откри провелата се на 22 март в Областна администрация информационна среща по проект "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", която бе организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

     Експерти от Изпълнителната агенция представиха стартиралия Национален експортен портал - www.export.government.bg. Той дава възможност на българските фирми да получат необходимата им маркетингова информация и да осъществят връзка с потенциални партньори. Регистрацията в сайта е безплатна. Интересни са и други дейности по проекта, чрез които бизнесът получава безвъзмездна помощ за излизане на международния пазар - организиране на търговски мисии, бизнес форуми и др., както и участие в международни панаири и специализирани изложения. В рамките на проекта е предвидено организиране на обучителни семинари за повишаване капацитета и експортната ориентация на бизнеса в България.

     Фирмите могат да се възползват от проекта, който ще приключи през април 2013 г., като следят актуалната информация на Националния експортен портал и на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия www.sme.government.bg.

     При откриването на информационната среща, Областният управител изрази надежда, представителите на малкия и среден бизнес от областта, въпреки трудния кризисен период, който изживява не само нашата страна, да могат да се възползват от предоставените възможностите и да имат шанс да излязат на европейския пазар, да бъдат търсени и конкурентноспособни партньори. Защото техният успех - е успех за област Добрич, успех за България.

     В прикачения файл можете да видите презентация на проекта "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия".Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета