Заместник областният управител Тодор Георгиев на форум по трансграничното сътрудничество

     Днес, 29 ноември, в Плевен се провежда Годишната конференция относно постигнатия напредък в изпълнението на Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

    Форумът ще информира бенефициентите и държавните ведомства на национално, регионално и местно ниво в Румъния и България за изпълнението на Програмата. 

     Програмата за трансгранично сътрудничество е финансирана по Цел Европейско териториално сътрудничество на ЕС, подкрепящ развитието на граничните територии между Румъния и България, с оглед преодоляване на еднообразни проблеми за развитие, чрез съвместна работа и намиране на общи решения.

     В Годишната конференция в Плевен участва зам. областният управител Т. Георгиев и старши експерт Левент Назим от отдел „Регионално развитие и административен контрол" на Областна администрация Добрич.
Актуално

съобщение

анкета