Областни управители и експерти обсъдиха проучването на природен газ

prev next

Срещата в Областна администрация Варна на 17 ноември бе инициирана от желанието да се разяснят методите и технологията за добив на шистов газ, в отговор на засиления обществен интерес по темата. Областните управители на Варна, Добрич, Шумен и Силистра, и кметовете на общини, са изслушали експертните мнения на проф. Васил Балинов и доц. Ефросина Занева-Добранова от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски".

     „Често пъти се спекулира с начина на извличане на шистов газ от земните недра, защото не се познава добре технологията на добива", е заявил  проф. Балинов, визирайки ограничения брой хидравлични удари, които се прилагат при сондирането, главно за да се установи наличието на газ и неговото количество. „Освен това има разлика между проучване и добив", е обяснил проф. Васил Балинов и още, че екологичният риск от проучването за шистов газ е съизмерим с този при проучването и добива от конвенционалните газови и нефтени находища. „У нас са направени повече от 2000 сондажа за нефт и газ, но никой досега не е поставял въпроса за екологична опасност", е заявил проф. Балинов, опровергавайки твърденията за драстично замърсяване на природата.         

     Участниците в срещата са се обединили около мнението, че българското общество трябва да има консенсусна позиция по темата, изградена върху подробна информация и взета правилна преценка. Това може да се постигне след установяване наличието и количествата на шистов газ и  едва тогава да се пристъпи към финансовата обосновка за неговия добив. „А това ще почива на основите на българското законодателство, което в частта за опазване на околната среда е едно от най-строгите в Европа", е заявил в края на срещата Областният управител на Варна Данчо Симеонов.

 

                                     
Актуално

съобщение

анкета