Комисията по заетост одобри девет проекта за Област Добрич

     Във връзка с изпълнение на Процедурата за кандидатстване с проекти по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" /НП "ОСПОЗ"/ през 2012 г. и съобразно регламентираните в тях срокове, днес, 17.11.2011 г. се проведе работно заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствано от зам. областния управител д-р Катя Ганова, на което бяха оценени подадените 9 проекта.

     Комисията по заетост оцени подадените проекти за съответствие с регионалните приоритети и взе следните решения:

1. Съобразявайки се с депозираните писма от общините за наличие на свободен финансов ресурс и с цел по-пълно усвояване на разпределените натури и средства за област Добрич, Комисията по заетост реши да се разшири проектът на Община Шабла с 9 човекомесеца за сумата 2 097 лв. за поддръжка на ГКПП Дуранкулак. Преработеният проект да се депозира в ДРСЗ - Варна в срок до 22.11.2011 г.

2. Комисията по заетост класира и изпраща за окончателно одобрение в Агенцията по заетостта 9 проектa от Добричка област.

     В прикачения файл можете да видите ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ" - ПРОЦЕДУРА 2012 г.

 
Актуално

съобщение

анкета