В Областна администрация бе представен Междинният доклад за изпълнение на дейностите по Социалната стратегия

     На заседание на разширеното Звено за мониторинг и оценка днес бе представен за съгласуване  Междинният доклад за изпълнение на дейностите по областната стратегия за социални услуги. Заседанието бе ръководено от зам. областният управител д-р Катя Ганова.

     Констатациите на основния екип на ЗМО за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги в област Добрич са направени въз основа на наблюдение, оглед на материално-техническата база,  преглед на документи, беседи с работещите в услугите, беседи с ползвателите на услугите и анализ на предоставена информация от всички доставчици на социални услуги по предварително изготвени и предоставени указания.

     В прикачените файлове, можете да се запознаете обстойно с изводите и констатациите, направени от проверяващия екип, както и да видите презентация за съществуващите и планирани услуги в областта през 2012 г.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета