Готовност за зимния сезон отчетоха на областна работна среща

     Работната среща имаше за цел да се провери степента на готовност на област Добрич за зимен сезон 2011-2012г. в съответствие със заповед на Министър-председателя и заповед на Областния управител Желязко Желязков.

     Ръководителите на структури информираха за подготовката, която върви в обичайната рамка. Изпълняват се всички мерки,  с оглед намаляването на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите, съобщиха представителите на общини и от териториалните звена: РЗИ, МБАЛ, Спешна помощ, РИО, В и К, Е.ОН, КАТ, ЖП превози, специализираното звено „Пожарна безопасност и спасяване", Гражданска защита.  Учебните заведения и детските градини са снабдени с гориво, на лице е готовност за обгрижване на болните на хемодиализа. Подготовката върви в обичайните параметри с нормален ритъм.

     Поставен бе въпросът за изтеглянето на закъсалите автомобили и отговорността на водачите и тяхното задължително за сезона оборудване.

     Директорът на Областно пътно управление инж. Иван Светославов информира, че е създадена добра организация, необходимата техника е налице. Предвидени са достатъчно средства, които ще бъдат усвоени и в добра координация с фирмата изпълнител, ще се направи всичко възможно за поддържане на нормална пътна обстановка през зимата.

     От „Пътно строителство"АД съобщиха за пълна готовност от страна на дружеството и обърнаха внимание на една тревожна тенденция в последните години - намаляването на средствата за подготовка на пътищата, което е ангажимент на Агенция „Пътна инфраструктура".

     От „Гражданска защита" припомниха за необходимостта от комуникация и синхрон, особено наложителни между съседните области в моменти, когато предстои затваряне на пътища.
Актуално

съобщение

анкета