Главният секретар на Областна администрация Драгой Драгоев преминава на работа в Министерски съвет

prev next

     От 1 ноември 2011 г., на основание чл. 81а от Закона за държавния служител и въз основа на Споразумение, подписано от министър-председателя Бойко Борисов и Областния управител Желязко Желязков, главният секретар на Областна администрация Драгой Драгоев преминава на държавна служба в администрацията на Министерски съвет, като Държавен инспектор в Дирекция „Главен инспекторат".

     Драгой Драгоев работи в Областна администрация Добрич като Главен секретар от 2000 година. В продължение на 11 години той осъществява административното ръководство и има изключителен принос за утвърждаването и развитието на институцията, за изпълнението на разпорежданията на Областния управител при провеждането на държавната политика на регионално ниво, за създаването на условия за ефективна работа на отделните звена и за изпълнението на високите цели, поставени пред публичния сектор в Република България.

     Преминаването му на работа в централната администрация е атестат за професионализма, знанията и опита на г-н Драгоев,  който с чест и достойнство носи държавната служба в интерес на обществото и е пример за всеки държавен служител.

     Целият екип на Областна администрация Добрич изказва благодарност на своя Главен секретар за неговата всеотдайност и коректност в работата, за наученото от него през годините, и му пожелава здраве и успех в кариерното развитие.

 

 
Актуално

съобщение

анкета