В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заместник областният управител д-р Катя Ганова – участник в Среща на партньорите

     Срещата се организира от Областния съвет на БЧК. Тя е част от комплексна проверка, която се извършва в момента от представители на Националния съвет на Български Червен кръст. Като ресорен заместник областен управител д-р Катя Ганова даде висока оценка за дейността на БЧК - Добрич, като един истински коректен партньор на държавната и местна власт, който оказва целенасочена и ефективна подкрепа на нуждаещите се в обществото и популяризира хуманитарните ценности.

     Поздравявайки всички служители и доброволци на Българския Червен кръст - Добрич, д-р Ганова подчерта, че организацията  заслужава адмирации, защото в условията на финансова и икономическа криза, успя да реализира важни стъпки за утвърждаване на визията на Българския Червен кръст като прозрачна и демократична институция с модерна организационна структура. БЧК успя да отговори адекватно на голяма част от социалните проблеми, на предизвикателствата в динамичното време, и помощта му достигна до най- уязвимите хора в отговор на техните наболели проблеми.

     Зам. областният управител припомни някои от най-успешните акции и мероприятия на БЧК- Добрич, сред които реализацията на проекта "Център за домашни грижи".  Д-р Ганова акцентира върху съвместната работа по изпълнението на програмата  Интервенционни запаси от ЕС, която се реализира на територията на цялата област за 4-та поредна година и обърна внимание върху новото в програмата:  стартиралото от тази година подпомагане на самотни майки и майки на деца с увреждания.

     Висока оценка даде ресорният зам. областен управител и на съвместното сътрудничество с Областна администрация и изключително професионалното отношение на екипа при  разработването на отделните етапи и финализирането на Областната стратегия за социални услуги. Конструктивни са също така съвместните  действия и добра координация и в Областния оперативен щаб по бедствия и аварии.

     Пред участниците в партньорската среща, зам. областният управител подчерта изключителния принос на всички служители, на доброволците, на младежката организация на Българския Червен кръст, които помагат за популяризирането и възпитанието в хуманитарни ценности,  подкрепяйки усилията на държавата и местните власти за целенасочена и ефективна подкрепа на нуждаещите се в обществото.

                                         
Актуално

съобщение

анкета