За първия тур на изборите ще бъдат отпечатани 424 750 бюлетини

     Във връзка с правомощията на Областния управител, свързани с подготовката и организацията на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври, и в резултат на проведена на 29 септември 2011 г. в Областна администрация Добрич процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, днес, 5 октомври, бе подписан договор за отпечатване на бюлетините с избрания изпълнител „Фоли Арт"ООД-Добрич.

     За първия етап от изборите, изпълнителят следва да отпечата 424 750 броя бюлетини с обща площ 39 068 кв. м. Стойността на договора за първия тур е 42 556, 20 лв. с включен ДДС.
Актуално

съобщение

анкета